Gå til hoved-indhold

Ungdomsuddannelse

Skræddersyede og effektive fastholdelsesindsatser fremmer elevernes deltagelse og engagement i deres ungdomsuddannelse.

Alt for mange elever på ungdomsuddannelserne falder fra, da de ikke får den nødvendige støtte til at gennemføre uddannelsen. Det er typisk elever med psykiske diagnoser, lavt socialt ophav samt andre psykosociale udfordringer.

Manglende uddannelse er forbundet med løsere tilknytning til arbejdsmarkedet.

RESSOURCER OG MEDBESTEMMELSE

Vi er overbeviste om, at alle elever har nogle ressourcer og kompetencer og noget at byde ind med - også dem med høje fraværsprocenter, manglende motivation og dårlig selvtillid. 

De fleste gange handler det om, at eleven ikke har fået den nødvendige hjælp og støtte til at kunne håndtere sine udfordringer og få øje på egne ressourcer. 

Fra fravær til fremmøde.

Vi er overbeviste om, at fremmøde fremmer læring.

Stort fremmøde giver statistisk set højere karakterer ved afgangsprøverne samt et sundere skolemiljø. Derfor er fremmødedisciplin et vigtigt fokuspunkt i vores indsats. Der kan dog være forskellige årsager til fravær. Vores opgave er at identificere udfordringen og sammen med eleven lægge en realistisk, løsningsorienteret og målrettet fremmødeplan, som omfavner elevens ressourcer og følelsen af medbestemmelse.  

SKRÆDDERSYEDE INDSATSER

Alle vores forløb er håndholdt og struktureret omkring elevens uddannelsesskema. Vi kører ud til eleven og møder dem på deres præmisser - f.eks. på skolen eller i det offentlige rum. Dette tilrettelægges i samarbejde med eleven. Elevens udfordringer kan være forskellige og sommetider flere på én gang. Vi tilrettelægger indsatserne alt efter, hvad eleven har behov for hjælp med.

Det kan være lettere misbrug, skolevægring, psykiske udfordringer,
dårlig døgnrytme, manglende motivation eller andet.

MATCHET MELLEM KONSULENT OG ELEV

Vores konsulenter bliver matchet med den unge med udgangspunkt i vores viden og erfaring om målgruppen. Medarbejdernes brede faglige viden gør, at de effektivt kan finde de værktøjer, der kan støtte den unge bedst muligt i forhold til at gennemføre sin uddannelse. 

Alle vores medarbejdere har en grundig socialfaglig viden, som de omsætter til praksis. Dette kombineret med stærke relationelle kompetencer og stor erfaring med målgruppen gør, at der hurtigt etableres et tillidsforhold.

 

Er du nysgerrig efter at vide mere om vores ungdomsuddannelses-forløb? Log ind for at læse mere og henvise en borger.

Log ind