Gå til hoved-indhold

Medarbejdere

Hos Tuwano ved vi, at to borgere ikke er ens. De opgaver, vi løser, har derfor forskellige krav og succeskriterier. Af den grund repræsenterer Tuwanos Konsulenter en stor faglig diversitet i form af forskellige sprogkundskaber, uddannelsesmæssige baggrunde, erfaringsgrundlag, køn og kulturarv. Dette er med fuldt overlæg, da vi gør en dyd ud af at finde det helt rigtige match mellem den enkelte borger og Konsulenten.

Vi matcher borgeren med den Konsulent, som passer bedst.

Diversiteten er altså ikke en tilfældighed, men en strategi, som sikrer, at vi kan bringe de nødvendige fagligheder, erfaringer og menneskelige kompetencer i spil over for den enkelte borger. Den brede faglighed bevirker også, at vi er i stand til at anskue indsatsen fra flere forskellige vinkler. Vi benytter derfor dagligt hinanden som sparringspartnere, for sammen er vores erfaringer trods alt bedst. Vi er meget bevidste om at være i konstant udvikling. Det betyder, at vi jævnligt afholder interne workshops for vores Konsulenter, ligesom de deltager i eksterne opkvalificerende kurser og uddannelser.

Konsulentens mange roller

Vores Konsulenter agerer ikke alene som mentor- og/eller kontaktperson, men fungerer også som virksomhedskonsulent. Dette er en erkendelse af, at nøglen til et succesrigt udviklingsforløb er en kombination mellem en kvalificeret uddannelses- eller beskæftigelsesrettet indsats og en stærk relation mellem borgeren og Konsulenten. En kombination vi trives og har stor erfaring med at navigere i.

Tæt kontakt og ugentlige møder

Vi lever af effekt og ikke af lange henvisningsperioder. Det betyder, at vi har løbende opstart, og at vi bestræber os på at kontakte borgeren samme dag, som vi modtager henvisningen på forløbet fra sagsbehandleren. Vi står altså klar til at påbegynde arbejdet med borgeren med det samme. På den måde spildes der ikke dyrebar tid. Vi er bevidste om, at vi ofte er borgernes primære sparringspartnere i hverdagen. Efter første borgerkontakt er vi i tæt kontakt med borgeren, som vi derudover mødes med ugentligt. Disse møder foregår oftest i borgerens hjem eller i neutrale omgivelser.

Vi kommer til borgeren. Borgeren behøver ikke at komme til os.

Vores erfaring er, at dette styrker relationen og samarbejdet i hverdagen og gør, at vi i højere grad møder borgeren i øjenhøjde.

Relationsarbejdet er centralt

Den gode relation er nøglen til at opnå succes i vores samarbejde med borgeren. Vi har nogle helt klare interne værktøjer til at sikre denne. Her kan nævnes, at vi har tilstrækkelig overskud til den enkelte borger, således at der er tid til at arbejde i dybden. Dertil er vi trænet i at se anderledes på de udfordringer, som borgeren måtte befinde sig i. Vi stiller dagligt høje krav til os selv og bruger vores energi, uddannelse, erfaring samt den interne værktøjskasse til at nå målene sammen med borgeren. Vi brænder for vores job og ser det som vores kald, at hjælpe borgeren hen imod en lysere fremtid. Når vi takker ja til et forløb med en borger, går vi ind i det med 100 % engagement og vilje til at opgaven løses effektivt og succesfuldt. Vi møder derfor borgerne dér, hvor de befinder sig livet, netop nu. Med en tilpas mængde af tålmodighed, nysgerrighed, erfaring, respekt, faglighed og et kærligt skub, guider vi borgeren til selv at finde tilbage på rette spor igen.

Vi tænker konstant i anerkendende samt motivations-
og ressourceopbyggende samtaler.

Vi har overskud og lysten til at arbejde med og rykke andre mennesker i det daglige. Groft sagt giver vi noget af os selv hver eneste dag. Vores energi er helt i top - for et arbejde hos os er ikke bare et arbejde, men en livsstil. Det betyder også, at vi stiller store krav til vores kommende kolleger, når vi rekrutterer medarbejdere, både når det gælder uddannelse, den praktiske erfaring i marken og de menneskelige kvaliteter.

 

Er du blevet nysgerrig efter hvem vi er? Log ind for at læse mere om Konsulenterne og Jobagenterne i Tuwano.

Log ind