Gå til hoved-indhold

Jobcenter

Sammen med jobcentre og virksomheder er vores mission at få flere borgere i uddannelse og/eller beskæftigelse. Vores Jobcenter-forløb er alle skræddersyede beskæftigelsesrettede indsatser med selvforsørgelse eller afklaring som det endelige mål.

Hos Tuwano tror vi på, at selvforsørgelse og det at have studiekammerater og/eller kolleger er en del af det gode liv. Vi har derfor specialiseret os i at støtte borgere på vejen mod uddannelse, beskæftigelse og/eller afklaring, og bruger beskæftigelseslovgivningen som vores pejlemærke.

Alt hvad vi foretager os har afklaring, uddannelse
og/eller beskæftigelse som mål.

Vores forløb på beskæftigelsesområdet

 • Tuwano / Screening: Afklaring af borgerens udfordringer igennem et forløb på 4 uger.
 • Tuwano / Basic: Konkrete fokuspunkter er vores pejlemærke.
 • Tuwano / SUND! Fokus på både den fysiske og mentale sundhed henimod indtræden på uddannelse og/eller arbejdsmarkedet.
 • Tuwano / Jobagent (Go-active): Vi kickstarter borgeren direkte på en virksomhed.
 • Tuwano / Fastholdelse: Vi støtter borgeren med at fastholde uddannelse.
 • Tuwano / Mentor-GO: Fokus er på positiv udvikling og at borgeren bliver aktør i eget liv.
 • Tuwanos forløb omkring Københavns Kommune: Se nederst på siden.

Når der bestilles et beskæftigelsesrettet forløb hos os, er det ikke en nødvendighed, at borgeren starter i et af vores i forvejen fastlagte forløb. Vi forholder os til hver enkelt borgers specifikke udfordringer, så vi kan skræddersy et håndholdt forløb, som tager udgangspunkt i den enkelte borger. Det betyder, at en sagsbehandler kan bestille et forløb lige ud fra, hvad borgeren har brug for.

I stedet for at købe et færdigt koncept som borgeren skal passe ned i,
kan der hos os bestilles et forløb, der går lige til kernen af borgerens udfordringer.

Omhandler borgerens udfordringer misbrug, sættes der kryds ved misbrug i henvisningsskemaet. På samme måde afkrydses psykiske udfordringer, hvis det er dette, borgeren er udfordret af.

Hvis en sagsbehandler endnu ikke har det fornødne kendskab til borgeren, hjælper vi med at afklare udfordringerne igennem de indledende samtaler med borgeren. Derefter vil borgeren, myndigheden og Tuwano være klar over, hvorhen fokus skal rettes. Det er centralt, at fokus og mål er klarlagt over for alle parter, så den rette effekt kan skabes så hurtigt og målrettet som muligt. Vi kalder de opstillede mål for fokuspunkter. Fokuspunkterne tydeliggør, hvad der forventes og kræves af os, og er dermed vores omdrejningspunkt i samarbejdet med borgeren og sagsbehandleren.

Vi ønsker at skabe effekt ved at gå lige til kernen af udfordringerne.

Inden for beskæftigelsesområdet bliver der brugt meget tid og mange ressourcer på at fokusere på borgernes historik. Mange borgere med udfordringer har for vane at fokusere på deres fortid i stedet for på det, der reelt er udfordringen her og nu. Det vil vi gerne gøre op med. Vi mener, at alle mennesker er komplekse og har forskellige udfordringer, men vi mener også, at alle udfordringer ikke nødvendigvis er en hindring for, at vi opnår dét mål, vi er hyret til at nå sammen med borgerne.

Det betyder, at vi primært beskæftiger os med de udfordringer, som afholder borgerne fra at påbegynde eller fastholde uddannelse og/eller beskæftigelse, samtidig med at vi giver borgerne værktøjer til selv at agere over for nuværende og kommende udfordringer. Dette gør vi blandt andet ved at stille krav til borgerne, så de kan tage ejerskab over forløbet, og ved at have de fornødne værktøjer og mod til at gå tæt nok på. Med de rette fokuspunkter kan vi derfor sætte ind der, hvor det giver mest mening. Det handler om, at vi udnytter og udvikler de ressourcer, som borgeren har, samt de ressourcer, som kan hentes hos borgerens familie og generelle netværk.

Vi taler om nutiden og fremtiden, men bruger og lærer af fortiden.

Vi vil afhjælpe borgerens udfordringer og bidrage til en langvarig og bæredygtig effekt. Derfor er det vigtigt for os, at finde ud af, hvor ’skoen trykker’. Alene på den måde opnår vi et resultat, som fastholdes, efter kontakten mellem borgeren og Konsulenten eller Jobagenten ophører. Hvis vi ikke finder frem til kernen af borgerens udfordringer, risikerer vi i stedet en hurtig, men kortsigtet effekt med fare for, at borgeren falder tilbage i et uhensigtsmæssigt mønster, når den tætte kontakt med Konsulenten eller Jobagenten ophører. Dette sker typisk, fordi fokus har været rettet imod symptomerne i stedet for kernen eller for mange ting på én gang.

Fordele

 •  Ingen bindingsperioder
 •  Løbende opstart
 •  Ingen tillægsydelser
 •  Fast prisstruktur
 •  Yderst kompetente Konsulenter og Jobagenter
 •  Vi bestræber os på, at kontakte borgeren samme dag, som vi modtager henvisningen på et forløb
 •  Vi er i tæt kontakt med borgeren
 •  Indgående kendskab til uddannelsessektoren og arbejdsmarkedet samt til børne- og familieområdet


Hurtigt i virksomhedspraktik – borgere fra Københavns Kommune

I Jobagent tilknyttes borgerne en af vores Jobagenter. Jobagenterne er specialiserede i at samarbejde med borgere, virksomheder og sagsbehandlere om at kickstarte og fastholde borgere i virksomhedspraktik, ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Jobagenterne har det forkromede overblik under hele processen og står for alt det praktiske inklusive udarbejdelse og opdatering af CV, ansøgning samt oprettelse og forlængelse af VITAS.

På borgerens første praktikdag følger vi borgeren til virksomheden og sikrer, at borgeren kommer godt frem, at der er styr på transporten og at virksomheden tager godt imod deres nye praktikant. Vi står for al kontakt med både borgeren og virksomheden. Vi følger altså borgeren hele vejen i forløbet, og sikrer fremgang og positiv udvikling. Når fremgangen er til stede, søger vi ordinære jobs eller indskriver borgeren på uddannelse med en god følelse af afklaring og personlig udvikling i bagagen. Naturligvis i samarbejde med sagsbehandleren. 

Mentor – borgere fra Københavns Kommune

Effektivt Mentorforløb med særligt fokus på fastholdelse af positiv udvikling.

Hos Tuwano er vi overbeviste om, at Mentorrollen ikke blot er et job, som skal udføres, men et kald, som skal realiseres. Vores Mentorer er derfor ildsjæle, som brænder for at hjælpe og motivere den enkelte borger. Mentorforløbet tilrettelægges efter borgerens situation, hvorfor fleksibilitet i forhold til borgeren er en prioritet for os.

Når Tuwano modtager en Mentorhenvisning, screenes og vurderes denne nøje med henblik på, at borgeren matches med den Mentor, som har størst indsigt i borgerens udfordringer, og som forventes at få den bedste kemi med borgeren.

 

Er du nysgerrig efter at vide mere om vores forløb på beskæftigelsesområdet? Log ind for at læse mere og henvise en borger.

Log ind