Gå til hoved-indhold

Forløb

Vi tilbyder beskæftigelsesrettede forløb med uddannelse og/eller selvforsørgelse som det endelige mål.

Vores tilbud henvender sig  til kommunernes jobcentre. Alle forløb er håndholdt og skræddersys til den konkrete borger. Når der bestilles et forløb hos os, er der derfor ikke tale om en konceptstyret pakkeløsning, som borgeren skal passe ned i.

Vi tilpasser os borgerne i stedet for at de skal tilpasse sig os.

Helt konkret betyder det, at en sagsbehandler kan bestille et forløb hos Tuwano ud fra den enkelte borgers specifikke ufordringer og behov. Hvis udfordringerne omhandler misbrug, så krydses dette af i henvisningsskemaet, ligesom der sættes kryds i psykiske udfordringer, hvis borgerens udfordringer omhandler dette. Hvis borgerens udfordringer ikke fremgår af henvisningsskemaet, så er der mulighed for at sagsbehandleren selv tilføjer, hvilke udfordringer borgeren befinder sig i. Ligeledes har sagsbehandleren mulighed for at specificere konkrete ønsker i forhold til den pågældende borger.

Forløb på beskæftigelsesområdet

 • Tuwano / Screening              
 • Tuwano / Basic                     
 • Tuwano / SUND! 
 • Tuwano / Go Active                   
 • Tuwano / Fastholdelse      
 • Tuwano / Mentor-GO     

Vores forløb på beskæftigelsesområdet anvendes primært til borgere, som er tilknyttet kommunernes jobcentre. Forløbene gennemføres derfor i overensstemmelse med Beskæftigelsesloven.

Forløb på ungdomsuddannelsesområdet

 • Tuwano / Ungdomsuddannelse

Vores forløb på uddannelsesområdet  anvendes primært til unge og voksne.

Vi står for alt det praktiske

Når en sagsbehandler henviser en borger til et af vores forløb, behøver sagsbehandleren ikke gøre mere. Vores opgave er at få alle ender til at mødes, hvilket i praksis betyder at vi sørger for alt det praktiske: Etablering af og fastholdelse i praktik, jobsøgning, kørsel og deltagelse ved lægebesøg mv.

Sagsbehandleren har den direkte kontakt til Konsulenten eller Jobagenten.

På den måde sikrer vi den korteste og sikreste vej til udveksling af væsentlige informationer om borgerne.

Vi lever af effekt

Hvis en sagsbehandler ikke har det fornødne kendskab til sin borger, kan vi også hjælpe med at klarlægge udfordringerne igennem de indledende samtaler med borgeren. Derefter vil alle parter være afklaret om hvilke ressourcer og udfordringer der kendetegner borgerens situation, og dermed bedre kunne definere opgavens karakter. Det er vigtigt, at opgaven og målet er klarlagt for både borgeren, myndigheden samt Tuwano. På den måde er vi klar over, hvad der kræves af os, samtidig med at sagsbehandleren ved, hvilken opgave de har bestilt os til at udføre. Dertil øger det sandsynligheden for, at den rette indsats og effekt kan skabes så hurtigt og målrettet som muligt.

Vi skaber effekt ved at gå lige til kernen.

Kendetegnende for vores forløb er, at vi arbejder med fokuspunkter. Dette er en erkendelse af, at vi hverken bør eller kan løse alle borgernes udfordringer. Vores samarbejde med borgerne er fokuseret på det der ”trykker” her og nu med henblik på at nå det mål, som er defineret for indsatsen. Alle borgerne er komplekse og har forskellige udfordringer, men ikke alle udfordringer er nødvendigvis en hindring for, at vi når netop det mål, vi er hyret til at opnå sammen med borgerne.

Fordele ved alle vores forløb

 • Ingen bindingsperioder
 • Løbende opstart
 • Ingen tillægsydelser
 • Fast prisstruktur
 • Yderst kompetent personale
 • Indgående kendskab til familieområdet
 • Vi bestræber os på at kontakte borgeren samme dag som vi modtager henvisningen på et forløb
 • Indgående kendskab til uddannelsessektoren
 • Vi kan følge borgeren som mentor efterfølgende
 • Vi har indgående kendskab til både den sociale og beskræftigelsesrettede lovgivning
 • Vi har erfaringer både med myndige og ikke-myndige personer
 • Vi lægger stor vægt på skriftlige tilbagemeldinger, 14 dages tilbagemeldinger og slutrapport
 • Elektronisk henvisning
 • Vi lever af effekt og ikke lange henvisningsperioder
 • Vi kommer til borgeren. Borgeren behøver ikke komme til os!
 • Vi er i tæt kontakt med borgeren
 • Vi hjælper offentlige myndigheder med papirarbejde og diverse underskrifter

Vi har hos Tuwano skåret ind til benet
og går efter at skabe succes for alle parter.

 

Er du nysgerrig efter at vide mere om vores forløb på Beskæftigelsesområdet?
Log ind for at læse mere og henvise en borger.

Log ind