Gå til hoved-indhold

Børn & Familie

Typisk er der flere årsager til, at børn, unge og familier oplever udfordringer i hverdagen. Vores mission er at finde og afhjælpe disse årsager, så barnet, den unge og/eller familien kan finde tilbage på rette spor.

Vi har specialiseret os i at støtte børn, unge og familier på vejen mod øget trivsel. På Børne- & Familieområdet tilbyder vi derfor håndholdte og socialpædagogiske udviklingsforløb med øget livskvalitet som det endelige mål. Vi modtager sager inden for Servicelovens §52, §54 og §85. 

VORES FORLØB PÅ BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET

  • Tuwano / Screening: Klarlægning af barnet/den unges udfordringer igennem et forløb på 4 uger.
  • Tuwano / Skolefastholdelse: Fastholdelse af barnet/den unge i skolen.
  • Tuwano / Kontaktperson: Et forløb der skræddersyes efter barnet/den unges behov.
  • Tuwano / Familiebehandling: Inddragelse af hele familien med henblik på at skabe bedre trivsel hos både børn, unge og forældre.

Før et forløb påbegyndes, bliver barnet, den unge og/eller familien individuelt vurderet. Vi tager højde for det nuværende udviklingsniveau, og vurderer herefter den optimale indsats. På den måde sikrer vi, at barnet, den unge og/eller familiens behov bliver mødt på den bedste og mest professionelle måde. Kort og godt, så gør vi det, der skal til for at optimere trivslen og livskvaliteten for alle parter.

Den altafgørende relation

Vores tilgang til den unge går på at skabe gode, tillidsfulde relationer og vækstbetingelser. Derfor udgøres Tuwano af et stærkt fagligt team af Konsulenter, som har mange års erfaring med at understøtte børn, unge og familiers positive udvikling. Vi arbejder ud fra den holdning, at en positiv udvikling sker gennem en tæt relation mellem Konsulenten og barnet, den unge og/eller familien. Vi vægter derfor matchet mellem barnet/den unge og Konsulenten utroligt højt.

For os er relationen bærende for det socialpædagogiske udviklingsarbejde.

Vi møder altid barnet, den unge og/eller familien lige præcis dér, hvor de befinder sig i livet. Vi bruger og lærer af fortiden, men arbejder for fremtiden. Vores fokus er dermed fremadrettet, og for os handler det om at finde tilbage på den rette sti. Vi motiverer, støtter og giver de fornødne værktøjer, så barnet, den unge og/eller familien selv kan magte hverdagens udfordringer på sigt. Dette gør vi ved at stille krav og forventninger. For os handler det i bund og grund om, at barnet, den unge og/eller familien tager ejerskab for forandringsprocessen. Derfor er de med til at definere forandringerne. Alene på den måde kan de tage ejerskab over forandringerne og dermed lære at tage ansvar for eget liv. Dette skaber grobund for at bryde uhensigtsmæssige mønstre og skabe varige ændringer, som også holder, når vi ikke længere er en del af barnets, den unges og/eller familiens hverdag.

Den helhedsorienterede indsats

Vi har forståelse for, at når vi arbejder med børn og unge under 18 år, så har deres forældre samt omgangskreds en stor betydning for, at forandringsprocessen bliver en succes. Derfor samarbejder vi typisk med alle de kontaktflader, barnet eller den unge er i berøring med i sin hverdag: Familie, skole og netværket generelt.

Når et barn eller en ung ikke trives og har brug for hjælp,
så er forældrene uundværlige samarbejdspartnere.

På den måde sikrer vi at komme hele vejen rundt om barnet eller den unge og skabe bæredygtige og holdbare resultater, som består, selv efter den tætte kontakt ophører. Det handler om, at vi udnytter og udvikler de ressourcer, som allerede findes hos barnet, den unge og/eller dennes familie og netværk.

Vores helhedsorienterede tilgang sikres bl.a. ved, at vi arbejder
ud fra principperne i Integrated Children's System (ICS).

Opgaverne består altså i at støtte barnet, den unge og/eller familierne med at håndtere deres udfordringer samt anvende og udvikle deres ressourcer. På den måde skabes der grobund for og retning mod det gode børne-, ungdoms- og familieliv.

Det narrative perspektiv

Vores helhedsorienterede forløb på Børne- og familieområdet bygger på den narrative teori og metode. Narrativ betyder fortælling og repræsenterer den fortælling, vi har om os selv og vores liv. I disse forløb støtter vi barnet, den unge og/eller familien med at skabe nye fortællinger eller livshistorier med henblik på at skabe nye, postive og kraftfulde handlemuligheder. 

Vi anskuer altid problemet som problemet - i modsætning til
at anskue barnet, den unge eller familien som problemet.

Vi benytter os derfor af eksternalisering, som er en sproglig konstruktion inden for den narrative teori, hvor vi samtaler med barnet, den unge og/eller familien som adskilt fra problemet. Dette er dog ikke det samme som at frikende barnet, den unge og/eller familien fra problemerne. Tværtimod giver eksternalisering mulighed for, at vi forholder os til problemet på en måde, hvor barnet, den unge og/eller familien får indflydelse på og bliver ansvarlige for at foretage nye og hensigtsmæssige handlinger.

 

Er du nysgerrig efter at vide mere om vores forløb på Børne- og familieområdet? Log ind for at læse mere og henvise en borger.

Log ind